Tjenester


  • Rådgivning vedrørende marint redningsutstyr, personlig verneutstyr – kaldt klima.
  • Evaluering av ergonomiske forhold/arbeidsmiljø.
  • Måling av lys, støy og vibrasjon.
  • Testing av soveposer, bekledning og redningsutstyr.